Voor u ligt het CINI Handboek ‘Isolatie voor de Industrie’ met hierin de minimale eisen aangaande thermische- en geluidsisolatie van technische installaties in de industrie. Het is bedoeld voor constructeurs, engineers, inkopers, uitvoerders en inspecteurs.

Het CINI Handboek is opgesteld door de Stichting CINI en voor het eerst uitgegeven in 1989. CINI is een uniek samenwerkingsverband van opdrachtgevers en aannemers, zoals àbijvoorbeeld Akzo Nobel, DOW, DSM, Shell en VIB. Haar doelstelling is om voor iedere technische installatie in de industrie de juiste isolatie te verkrijgen. Om dit te bereiken is kennis en ervaring van specialisten van tientallen bedrijven, via een twaalftal CINI werkcommissies, bijeengebracht.

De isolatie- en afwerkmaterialen en ook isolatietechnieken veranderen doorlopend. Daarom ook wordt het CINI Handboek jaarlijks aangepast. Hiertoe is een Revisiecommissie ingesteld die de verbetervoorstellen van werkcommissies evalueert en beslist over de uiteindelijke publicatie van de jaarlijkse revisie.
Wij spreken dan ook onze grote waardering uit voor alle inbreng van buitenaf en voor de werkzaamheden van de werkcommissies. Met het unieke CINI Handboek en de accuratesse waarmee jaarlijks vernieuwingen worden doorgevoerd, heeft u de benodigde isolatiekennis binnen handbereik.

In het CINI Handboek zijn de minimale eisen die gesteld worden aan ontwerp, materialen en montage van isolatiesystemen vastgelegd en het dient als basis voor het opstellen van een technische isolatiespecificatie op project- of bedrijfsniveau. Afhankelijk van het proces dienen keuzes te worden gemaakt uit (isolatie)materialen en voorschriften, zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing op blad CINI 1.1.01.

De inhoudsopgave verwijst naar tabs. Achter iedere tab vindt u een opsomming van specificaties en voor de selectie van materialen maakt u gebruik van ‘zoekpaden’ (selectieschema’s). De hoogte van de procestemperatuur is hierbij bepalend.

Abonnees beschikken over de papieren versie of de digitale versie (CD-rom, intranet of internet). Beide versies zijn zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar. Voor internet abonnees is het digitale CINI Handboek te raadplegen via onze website www.cini.nl.

De voordelen van het CINI Handboek via internet (online) zijn onder meer:

overal eenvoudig via internet met PC, laptop of tablet te raadplegen;
altijd up-to-date, CINI is verantwoordelijk en maakt laatste revisie toegankelijk;
via de zoekoptie en de vele directe links snel specificaties en details vinden;
eenvoudig prints maken van voorschriften en tekeningen die voor een werk van toepassing zijn.

Aan het gebruik van het online CINI Handboek zijn kosten verbonden. Als u naast de papieren versie van het handboek ook de digitale versie wilt gebruiken, geldt er een gereduceerd tarief. In de webshop vindt u de tarieven voor de verschillende CINI producten en kunt u tevens een bestelling plaatsen.

Nagenoeg alle gebruikers van het CINI Handboek hebben een abonnement op jaarlijkse aanvullingen of revisies. Alleen als het jaarlijks aangepaste CINI Handboek tot uw beschikking staat, is de informatie actueel, houdt het handboek zijn waarde voor u en loopt de inhoud synchroon met dat van andere gebruikers zoals opdrachtgevers en aannemers. Indien u nog geen abonnement heeft, dan raden wij u aan dit alsnog af te sluiten.

CINI geeft ook het praktische Zakboek uit met essentiële gegevens aangaande technische isolatie. Op de werkvloer is het onmisbaar voor toezichthouders en inspecteurs. Het betreft een extract van het CINI Handboek aangaande algemene eisen en montagevoorschriften, isolatie- en afwerkmaterialen, tekeningen en opmeetvoorschriften.

CINI heeft met ‘CINICALC’ een onafhankelijke rekentool in handen. Hiermee kan o.a. de economische dikte van isolatiemateriaal en energieverlies van (niet) geïsoleerde elementen berekend worden. Meer informatie vindt u op de website www.cini.nl. Bestellen kan via de webshop.

CINI is ook de uitgever van het ‘CINI-nieuws’, dat viermaal per jaar gepubliceerd wordt in het Isolatie Magazine (vakblad voor de Nederlandse Isolatiesector). Via onze website kunt u zich bovendien aanmelden voor onze nieuwsbrief.

Bent u geïnteresseerd in één van de CINI cursussen (basis en inspecteur), een specificatie op basis van CINI, een isolatie-inspectie, quickscan of audit, dan kunt u contact opnemen met NCTI (Nederlands Centrum voor Technische Isolatie) via info@ncti.nl.

Namens het bestuur van de Stichting CINI wensen wij u veel succes met het gebruik van het CINI Handboek.

Bij wensen, vragen of opmerkingen vragen wij u vriendelijk contact op te nemen met het secretariaat via info@cini.nl.